Moje srdcovky

Manažérske vzdelávanie

Moje srdcovky

Hľadím na rozsiahlu knižnicu. Poklad, ktorý sme s manželkou za roky vytvorili – databázu pracovných informácií, kreatívnych nápadov, romantických či sentimentálnych nálad, hodnôt, vízií. Možno poznáte ten pocit, keď si kúpite novú knihu, otvoríte ju a vaše čuchové bunky sa zaplnia vôňou tlačiarenskej farby a čistého papiera. Netrpezlivo i s bázňou po nových informáciách listujete. Práve sa vnáram do novotiny a premýšľam, ktoré knihy sú pre mňa tie „najdôležitejšie“. Tie, ktoré ovplyvnili smerovanie v mojom živote a tvorbu hodnôt. Aké motto, odborná informácia z vedeckej práce, veta, titulok z novín, na ktorý padne zrak či idea prameniaca z filozofickej eseje?

Jednoznačne prehlásiť: „Táááák! A práve tieto tri A, B, C knihy sú základ!“, tak takto to nefunguje. Je  to na podumanie každého z nás.

V hlave mi vírili názvy kníh a mená autorov. Veľký náčelník Tokeah. Všetky winetuovky, Mark Twain, Daniel Defoe – Robinson, Dostojevský, Pasternak, Tolstoj, Šolochov – Tichý Don, cestopisy Zikmund a Hanzelka, Starec a more. Biografie Top manažérov, vedcov, nositeľov Nobelovej ceny, duchovných majstrov či motivátorov….

Môj zoznam je dlhý. Stovky, možno tisíce kníh prečítaných za život.

No knihy, ku ktorým sa vraciam – to bude asi kľúč na tie naj…

Dramatik Dumas ma oslovil najmä cez hlavnú postavu Grófa Monte Christa. Tajomného, bohatého i úspešného obchodníka. Dej je opradený osudovými náhodami, intrigami, odplatou, spravodlivosťou, i húževnatosťou pri úteku z väzenia. Lodného kapitána tesne pred svadbou s krásnou Mercedes obžalujú a uväznia. Po úteku z väzenia nájde poklad a stáva sa bohatým mužom, ktorý vzal spravodlivosť do svojich rúk. Tento príbeh pre mňa vystihuje pointu – neklaď si obmedzenia. Ver, že aj z najväčšieho problému a útrap sa dá úspešne vymaniť.

Břetislav Kafka a jeho myšlienky predstihli dobu. Hypnóza, skúmanie duše, mentálne možnosti človeka, sústredenie, prienik do minulosti i budúcnosti. Prvé úvahy prezentoval Kafka pred sto rokmi. V súčasnosti by konkuroval top motivátorom s témami populárnymi ako v knihe Secret. Programovanie mysle, tajomstvo mozgu a nekonečné možnosti dnes najviac skúmaného „orgánu“ ma inšpirovali a inšpirujú až doteraz . S manželkou Máriou sme dokonca pomenovali našu firmu ModernaBrain – teda v preklade moderný mozog. Za poznanie, že programovanie mysle funguje,  vďačím práve knihe Nové základy experimentální psychologie.

Spomínam si na dlhé chvíle sústredeného tréningu, sledovanie hlavičky zápalky či plameňa horiacej sviečky.  Dôkaz, na konci základnej školy, ako deviataci, sme si dali namaľovať rozlúčkové tablo. Každý z nás priniesol svoju malú fotografiu tváre, rozmer – občiansky preukaz. Náš učiteľ matematiky a kreslenia, pán Šmida, nás a nám „domaľoval“.  Niekoho na bicykli, iného v aute či sediaceho na zemeguli ako cestovateľa. Ja som skončil, keďže už vtedy som sa zaujímal o „paravedy“, ako psychiater. ☺

Exupéryho Citadela je iný odvar. Filozofické úvahy o zmysle života, hodnotách, pre ktoré sa oplatí žiť, existenčné úvahy „byť či nebyť“ a aký byť a prečo byť ? Čítanie Citadely mi dalo hlboké vhľady do lásky, priateľstva, spoločnosti, hľadanie  Boha, viery, vyššieho princípu. Exupéry je v povedomí známy Malým princom a detská hlavná postavička s malou líškou sa tiahne ako niť celou knihu. Citadela je opak. Kniha bez následného deja, ale vždy s možnosťou zamyslieť sa, len tak . Naschvál pri písaní tohto blogu som ju vybral z knižnice a otvoril na náhodnej strane. Bolo tam toto: „Život nie je jednoduchý ani zložitý, ani jasný ani temný, ani rozporuplný ani vnútorne jednotný. Život jednoducho je.“

 

No Comments

Post a Comment