banner

Prevencia syndrómu vyhorenia

„Stres je korením života a bezstresový stav je smrť.“

odkázal ľudstvu otec moderného výskumu stresu János Selye. 

            Stresová situácia dokáže vyburcovať človeka v priebehu krátkej chvíle k extrémnym výkonom. Zvýši sa tep, krvný tlak, na čelo vystúpia kvapky potu, svaly sa pripravia na akciu. Každý človek to zažíva aj niekoľkokrát denne. Predstava je jasná: „utiecť na pustý ostrov, započúvať sa do hluku morských vĺn a cítiť chuť mora… aspoň chvíľu si oddýchnuť, načerpať nové sily…“

Stresové zaťaženie, ktoré vytvára stav celkového a najmä psychického vyčerpania, sa prejavuje v oblasti motivácie, emócií a ovplyvňuje postoje, názory, výkonnosť a postupne aj profesionálne správania a konanie osôb. Syndróm vyhorenia je postupne sa vyvíjajúci syndróm spôsobený dlhodobým stresom v práci. Pretrvávajúce napätie vedie k absenciám v práci a pravdepodobne spôsobuje deterioráciu zdravia v zmysle somatického ochorenia.
V chránenom tréningovom prostredí sa naučíte zvládnuť zvýšenú psychickú záťaž. Vytvoríte si stratégiu a model na prevenciu pred stresom.

V prípade záujmu nás kontaktujte