Harmonogram seminárov

 

“Rodinné konštelácie”,   22. júna  2024,  sobota

miesto: kaštieľ Voderady, Zichyho nám. 250/2, Voderady

registrácia: 8,45       začiatok: 9,00          ukončenie: 17,00

cena: 90,-€,  v cene je obed a občerstvenie

 

Termíny konštelačných seminárov v kaštieli Voderady

21. september,  26. október,  07. decembra 2024

 

„Základy konštelačnej práce NIELEN pre lektorov, koučov, terapeutov, učiteľov, bádateľov a priaznivcov…“                september 2024 – máj 2025, hotel Mlyn Zavar

Cyklus konštelačných seminárov je určený pre každého na hlbšie pochopenie fungovania systémov. Opakujú sa vám podobné vzorce v rodinnom systéme, na pracovisku a pripadáte si ako Don Quijote  v boji s veternými mlynmi? Cyklus seminárov „Základy konštelačnej práce…“ vám otvorí nový obzor a vhľad.          Na výcviku získate odborné, teoretické, filozofické informácie a hlavne sa naučíte ako prakticky eliminovať negatívne vzťahy vo vzťahoch v rodine, na pracovisku, v skupine či v spoločnosti svojich priateľov. Stavanie rozostavení systemických konštelácií je ako dobrá detektívka, pátrate po páchateľovi, záhradníkovi, ktorý je dobre skrytý a je neskutočne rafinovaný… Aj vy sa môžete stať detektívom.

Garant výcviku: Mgr. Pavol Korček a Mgr. Mária Korčeková  

Časová dotácia:  14 dní

šesť  2-dňových stretnutí            9,00 – 17,00

+     účasť 2x na seminári „Rodinné konštelácie“ , podľa vzájomnej dohody

Cena:                                    2 000,- € (písomné materiály, obed, občerstvenie)

uvedenú sumu je možné zaplatiť po dohode aj v splátkach

Miesto:                            Zavar,  hotel Mlyn,  Mlynská 10

Písomné materiály:       skriptá

Osvedčenie o absolvovaní výcviku

 Obsahové zameranie:

 • História, autor – Bert Hellinger, trendy, nasledovníci
 • Systémy otvorené vs. uzavreté
 • Lektor – klient vstupný rozhovor
 • Intuícia, komunikácia verbálna, neverbálna
 • Dynamika v rodinnom systéme, triangulácia, parentifikácia, ťažké osudy, traumy…
 • Terminológia, práca so zástupcami
 • Pravidlá v Rodinných konšteláciách, pôvodná a súčasná rodina, náhradná rodina, adopcia
 • Pravidlá v Organizačných konšteláciách, firma, inštitúcia, zamestnávateľ, zamestnanec
 • Symboly, rituálne vety, cvičenia
 • Účastníci sa naučia analyzovať a stavať systémy malé, rodinné, organizačné, experimentálne, globálne…
 • Psychické onemocnenia, traumy, psychospirituálna kríza
 • Psychosomatické prejavy, základy psychosomatiky
 • Genogram, osobný rodokmeň, rodinná kronika, rodinné príbehy generácií
 • Plusy a mínusy konštelácií, rizika pre klienta a lektora
 • Archetypy, mytológia, životné mýty
 • Fylogeneticky, ontogenetický proces
 • Locus geni, etika, transgeneračný prenos, zážitky predchádzajúcich generácií, pamäť informačného poľa
 • Shelldrake, morfogenetické pole, holistický model, zrkadlové neuróny, fraktály
 • Seriózne vedecké výskumy – odporúčaná odborná literatúra