Základy konštelačnej práce pre lektorov, koučov, terapeutov, učiteľov, bádateľov a priaznivcov… 10.9.2022

Časová dotácia:

 • päť 2-dňových stretnutí +  účasť 2x na seminári Rodinné konštelácie  (12 dní)
 • september – december 2022

Prvé stretnutie:

 • sobota 10. septembra 2022, 9,00 – 17,00
 • ďalšie termíny si dohodneme na prvom stretnutí…

Odporúčanie:

 • základné informácie o konštelačnej metóde
 • film „Já jinak“ (Another Self), netflix

Cena:          960,- € ;  písomné materiály, občerstvenie

Obsahové zameranie:

 • História, autor – Bert Hellinger, trendy, následníci
 • Plusy a mínusy konštelácií, rizika pre klienta a lektora
 • Systémy otvorené vs. uzavreté
 • Lektor – klient vstupný rozhovor
 • Intuícia, komunikácia verbálna neverbálna
 • Dynamika v rodinnom systéme, triangulácia, parentifikácia, ťažké osudy, traumy…
 • Terminológia, práca so zástupcami
 • Pravidlá v RK , pôvodná a súčasná rodina, náhradná rodina, adopcia
 • Pravidlá v OK, firma, inštitúcia, zamestnávateľ, zamestnanec
 • Symboly, rituálne vety
 • Stavanie systémov malých, rodinných, organizačných, experimentálnych, globálnych…
 • Psychické onemocnenia, traumy, psychospirituálna kríza
 • Psychosomatické prejavy, základy psychosomatiky
 • Genogram
 • Osobný rodokmeň, rodinná kronika
 • Archetypy, mytológia, životné mýty
 • Fylogeneticky, ontogenetický proces
 • Locus geni
 • Etika
 • Transgeneračný prenos
 • Shelldrake, morfogenetické pole, holistický model, zrkadlové neuróny, fraktály

 

sobota 17.  septembra 2022  

Rodinné a organizačné konštelácie

celodenný seminár 9,00 – 17,00

hotel Empire Trnava

90- €    s obedom a občerstvením

 

 

Individuálnu konzultáciu a poradenstvo si dohodnite telefonicky alebo e-mailom
KONZULTÁCIE  i  KONŠTELAČNÉ ROZOSTAVENIA 
ponúkame ON -LINE  cez videotelefónny softvérový program  ZOOM alebo SKYPE.