Rodinné a organizačné konštelácie 

 sobota    21. JANUÁR 2023

celodenný seminár 9,00 – 17,00

hotel Mlyn Zavar,      90,- €  s obedom a občerstvením

 

Individuálnu konzultáciu, poradenstvo, individuálne konštelačné rozoatavenia

si dohodnite telefonicky alebo e-mailom

 

Typológia osobnosti podľa čŕt tváre

4-dňový seminár,   2 víkendy 

1. časť  28.-29. január 2023     2.časť 04.-05. február 2023

hotel Mlyn Zavar,      360,- €  s občerstvením

„Skôr, než niekto prehovorí, Vy už viete…“

Črty tváre a funkcie sú univerzálne symboly, ktoré všetci vidia, ale nie všetci ich poznajú. Črty a ich funkcie je najlepší, najvýstižnejší a najrýchlejší spôsob na pochopenie správania seba i svojho okolia.

Typológia podľa Daniela Whitesida je založený na vízii „Aký od prírody som…“  

Črta a jej vzorec správania funguje s presnosťou 99 : 1.

Na tréningu získate informácie o svojich osobných prednostiach a zároveň spoznáte lepšie klienta, kolegu, obchodného partnera, rodinného príslušníka. Skvalitní sa vaša komunikácia v pracovných situáciách i osobnom živote.

PRIPRAVUJEME

 Základy konštelačnej práce pre lektorov, koučov, terapeutov, učiteľov, bádateľov a priaznivcov  2023 …

Časová dotácia:

 • päť 2-dňových stretnutí +  účasť 2x na seminári Rodinné konštelácie  (12 dní)

Odporúčanie:

 • základné informácie o konštelačnej metóde
 • film „Já jinak“ (Another Self), netflix

Cena:           € (písomné materiály, občerstvenie)

Obsahové zameranie:

 • História, autor – Bert Hellinger, trendy, následníci
 • Plusy a mínusy konštelácií, rizika pre klienta a lektora
 • Systémy otvorené vs. uzavreté
 • Lektor – klient vstupný rozhovor
 • Intuícia, komunikácia verbálna neverbálna
 • Dynamika v rodinnom systéme, triangulácia, parentifikácia, ťažké osudy, traumy…
 • Terminológia, práca so zástupcami
 • Pravidlá v RK , pôvodná a súčasná rodina, náhradná rodina, adopcia
 • Pravidlá v OK, firma, inštitúcia, zamestnávateľ, zamestnanec
 • Symboly, rituálne vety
 • Stavanie systémov malých, rodinných, organizačných, experimentálnych, globálnych…
 • Psychické onemocnenia, traumy, psychospirituálna kríza
 • Psychosomatické prejavy, základy psychosomatiky
 • Genogram
 • Osobný rodokmeň, rodinná kronika
 • Archetypy, mytológia, životné mýty
 • Fylogeneticky, ontogenetický proces
 • Locus geni
 • Etika
 • Transgeneračný prenos
 • Shelldrake, morfogenetické pole, holistický model, zrkadlové neuróny, fraktály