“Rodinné a Organizačné konštelácie” 

 sobota   3 . júna  2023

celodenný seminár 9,00 – 17,00

hotel Mlyn Zavar,      90,- €  s obedom a občerstvením

 

“Cesta Muža”,   konštelácie pre mužov  

 sobota   17.  júna  2023

celodenný seminár 9,00 – 17,00

hotel Mlyn Zavar,      90,- €  s obedom a občerstvením

 

“Zrodenie Venuše“,  konštelačný seminár len pre ženy

sobota  24. jún  2023

celodenný seminár  9,00 – 17,00

hotel Empire Trnava,      90,- €  s obedom a občerstvením

 

 

PRIPRAVUJEME

Základy konštelačnej práce pre lektorov, koučov, terapeutov, učiteľov, bádateľov a priaznivcov  september 2023

Časová dotácia:

 • šesť 2-dňových stretnutí +  účasť 2x na seminári Rodinné konštelácie  (14 dní)

Odporúčanie:

 • základné informácie o konštelačnej metóde
 • film „Já jinak“ (Another Self), netflix

Cena:     2000,- € (písomné materiály, obed a občerstvenie)

Obsahové zameranie:

 • História, autor – Bert Hellinger, trendy, následníci
 • Plusy a mínusy konštelácií, rizika pre klienta a lektora
 • Systémy otvorené vs. uzavreté
 • Lektor – klient vstupný rozhovor
 • Intuícia, komunikácia verbálna neverbálna
 • Dynamika v rodinnom systéme, triangulácia, parentifikácia, ťažké osudy, traumy…
 • Terminológia, práca so zástupcami
 • Pravidlá v RK , pôvodná a súčasná rodina, náhradná rodina, adopcia
 • Pravidlá v OK, firma, inštitúcia, zamestnávateľ, zamestnanec
 • Symboly, rituálne vety
 • Stavanie systémov malých, rodinných, organizačných, experimentálnych, globálnych…
 • Psychické onemocnenia, traumy, psychospirituálna kríza
 • Psychosomatické prejavy, základy psychosomatiky
 • Genogram
 • Osobný rodokmeň, rodinná kronika
 • Archetypy, mytológia, životné mýty
 • Fylogeneticky, ontogenetický proces
 • Locus geni
 • Etika
 • Transgeneračný prenos
 • Shelldrake, morfogenetické pole, holistický model, zrkadlové neuróny, fraktály