banner

Pavol Korček

Cez prekážky ku hviezdam.

Špecializujem sa na dynamiku systémov i podprahové vplyvy u jednotlivca, v rodine, v organizačných systémoch, firmách či spoločnosti. Využívam interaktívne formy prístupu s holistickým pohľadom na klienta. Citlivo vnímam klientove etnické a kultúrne korene v prostredí, z ktorého pochádza.

Mária Korčeková

Prácu robím s nadšením a láskou.

Učím 43 rokov a som na to pyšná. Dvadsať rokov som učila deti, zvyšný čas dospelých. Mám radosť, keď môžem byť pri tom, keď ľudia menia svoje životy a prekročia vlastné tiene. Založila som cyklus seminárov pre ženy – Zrodenie Venuše s využitím motivačných a konštelačných techník. Vytváram rodinné hniezda konštelačných seminárov, kde ľudia v bezpečí riešia svoje trápenia.  Vďaka kineziologickým technikám odstraňujem problémy s učením, písaním, čítaním a koncentráciou u detí.

Oslovili sme vás?

Kontaktujte nás