banner

Typológia osobnosti podľa čŕt tváre

Tvár ako emocionálna mapa

„Skôr, než niekto prehovorí, Vy už viete...“

Črty tváre a funkcie sú univerzálne symboly, ktoré všetci vidia, ale nie všetci ich poznajú. Črty a ich funkcie je najlepší, najvýstižnejší a najrýchlejší spôsob na pochopenie správania seba i svojho okolia.

Typológia podľa Daniela Whitesida je založený na vízii „Aký od prírody som…“  Črta a jej vzorec správania funguje s presnosťou 99 : 1.

Na tréningu získate informácie o svojich osobných prednostiach a zároveň spoznáte lepšie klienta, kolegu, rodinného príslušníka. Skvalitní sa vaša komunikácia v každej situácii.

V prípade záujmu nás kontaktujte