banner

Rodinné konštelácie

Jedinečná a pokroková psychoterapeutická technika. Vaše problémy môžu prameniť z minulosti. Rodinné konštelácie odhalia tajomstvá v rode, opakované vzorce správania, ktoré sa tiahnu naprieč generáciami.

Moderná metóda Rodinné konštelácie pracuje na princípe usporiadania systémov, v ktorých existujeme. Výsledkom je výrazná zmena kvality vzťahov, pretože rodinný systém sa stáva vyvážený a fungujúci. Cieľom je objavenie a uvoľnenie skrytých väzieb v rodinných systémoch, ktoré nepriaznivo zasahujú do nášho života.

Rodinné konštalácie majú pôvod v učení Berta Hellingera (1925), nemeckého terapeuta, ktorý počas svojej misijnej práce v Afrike (16 rokov) v kmeni Zulu pozoroval a pochopil systém vzťahov v rodinných systémoch. Po štúdiu terapeutických smerov v západnej Európe a v Amerike svoje skúsenosti zhrnul a vytvoril nové pokrokové techniky – rodinné konštelácie. Zistil, že opakované vzorce správania sa tiahnu naprieč generáciami v celom rodinnom systéme. Konštelačné techniky umožňujú tieto nevedomé vplyvy odstrániť.

Čo je možné riešiť rodinnými konšteláciami?

 • Problematické vzťahy v rodine
 • Pocit napätia, stresu a úzkosti
 • Konflikty v komunikácii s partnerom, rodinou a kolegami
 • Generačné problémy k starším i mladším
 • Rodové zaťaženie
 • Vysporiadanie s rakovinou alebo iným závažným ochorením
 • Stratu zmyslu života
 • Zdravotné problémy, ktoré medicínske vyšetrenia nedokážu odhaliť
 • Opakovanú stratu práce napriek nadštandardnému výkonu
 • Nezáživnosť práce a ťažké zapadnutie do kolektívu
 • Život podobný Sizyfosovi
 • Status obete
 • Tajomstvá v rodinnom systéme

Konštelácie vytvárajú synergiu medzi

IQ

Inteligenciou

EQ

Emocionalitou

SQ

Spiritualitou

Cieľ

 • Objaviť a uvoľniť skryté väzby v rodinných systémoch, ktoré nepriaznivo zasahujú do vášho života
 • Obnoviť lásku a úctu v rodinách
 • Naštartovať váš rast a úspech
 • Harmonizovať vzťahy nielen v rodine, ale aj v práci

Priebeh

 • Sformulujete problém či situáciu, ktorú chcete riešiť
 • Vyberiete si z účastníkov zástupcov vašej rodiny
 • Zástupcovia vytvoria 3D diagram, pohybujú sa po priestore a prejavujú emócie
 • Cez otázky, ich správanie a postoj odhalíme, odkiaľ pramení problém

Efekt

 • Pochopenie zápletky
 • Nadhľad
 • Zmena myslenia
 • Nový obraz budúcnosti

„Pre lepší a láskavejší svet, pre krajšie rodinné a partnerské vzťahy“

Termíny seminárov

Janka Bernaťáková

„Hneď ten prvý seminár bol pre mňa zlomový. Pochopila som, prečo sa bojím skutočného vzťahu, odkiaľ si to nesiem a začalo sa uzdravovanie. Mária svojou múdrosťou, vnímavosťou a zároveň láskavou pevnosťou nastavuje človeku zrkadlo a nedovolí mu schovať sa pred pravdou.”

Zuzana Cyprichová

„Mária vkladá do svojej práce popri svojej nekonečnej múdrosti a širkého rozhľadu vo všetkých oblastiach života, nepopísateľnú energiu, ktorá mení všetko k lepšiemu. Človek sa cíti prijatý, v bezpečí a zároveň plný odvahy vstať a zvládnuť čokoľvek. Odrazu vidí to svetlo na konci tunela, dokonca sa stáva tým svetlom, lebo to dokáže zapáliť Mária.”

Petra Hudáková

„Myslím, že každý, kto je tam prvýkrát má dojem, že je súčasťou pojazdného cirkusu. Keď sa však raz stane súčasťou toho celého, veľmi rýchlo pochopí, ako čarovne sa problémy pomenujú a rozmotávajú. Mária - vnímavá, veľmi múdra, charizmatická a citlivá osôbka s bohatými skúsenosťami nie len s konšteláciami. Vždy trefne pomenuje problém a je tu pre nás. Spája ľudí, inšpiruje ich k pokroku a často je ako naša múdra a láskavá mama, ktorá pohladí a posmelí k ďalším krokom.”