banner

Vnútorný leadership

„Zistil som, že vynikajúcim lídrom je človek, ktorý dokáže prinútiť iných ľudí k tomu, aby robili niečo, do čoho sa im nechcelo, a aby to robili radi.“

Harry S. Truman

Účastníci kurzu poodhalia tajomstvo skutočného vnútorného leadershipu vedúceho k efektívnemu vedeniu seba i ľudí a k dosahovaniu vyšších výkonov s minimálnym výdajom energie. Uskutočnia vnútornú zmenu, prebudia vnútorný potenciál vedúci k úspechu a stanú sa lídrami vo všetkých oblastiach života. Naštartujú seba i svoj tím k prevzatiu zodpovednosti za dosahovanie vytýčených cieľov a prosperity.

V prípade záujmu nás kontaktujte