banner

Zrodenie Venuše

Oslobodzujúce semináre, ktoré v ženách prebudia sebavedomie a harmonizujú vzťahy.

Cyklus 8 seminárov – Zrodenie Venuše je zábavná cesta, ktorú prejdeme v chránenom prostredí čisto ženskej energie. So smiechom, niekedy so slzami, ale s ľahkosťou. Zbavíme sa obmedzujúcich presvedčení a vzorcov správania. Zobudíme v sebe zmyselnosť, múdrosť a krásu bez ohľadu na vek. Staneme sa Venušami a začneme využívať dary, ktorými nás obdarila príroda k tomu, aby sme našli cestu k mužskému srdcu a vytvorili dokonalý pár. Zrodenie Venuše nám pomôže nájsť harmóniu v každom vzťahu.

Téma 1

Dôvera, bezpečie a istota

Vysporiadame sa so životnými témami: dôvery v seba a iných, vzťah k vlastnému telu a k prírode, spomienky, ktoré nás viažu s tými, ktorí sa o nás starali, spojenie s matkou a ženskou líniou našej rodiny. Vytvoríme si bezpečné prostredie v našom vnútri, kde budeme chránení i v čase nepohody. Objavíme v nás novú silu, energiu a sebavedomie.

Téma 2

Emocionálna sloboda

Objavíme tvorivú reprodukčnú silu v nás. Ukončíme role obete. Zintegrujeme tie časti nášho ja, ktoré zostali uväznené v nejakej detskej traume. Pozrieme sa na tému ženy ako sexuálnej bytosti. Stotožníme sa s praktickými a duchovnými aspektmi nášho zväzku s Matku Zemou a dostaneme sa k hlbšiemu vnímaniu plodnosti a sexuality. Naučíme sa zvládať emócie a vytvoríme z nich podporu pre náš rast a výživu. Zameriame sa na spojenie emócií a kreativity.

Téma 3

Osobné poslanie

Príjmeme svoju minulosť, prítomnosť, osobné aj kolektívne zranenia. Pozrieme sa, kde ste stratili vášeň zo života. Zložíme bremeno generácií a zapálime v nás oheň transformácie. Naučíme sa znovu snívať. Spojíme sa s vášňou a našimi záväzkami. Urobíme ceremoniál zrelosti, uznania a rešpektu. Nájdeme našu víziu, misiu a to, ako ju naplniť.

Téma 4

Spojenie s láskou

Vytvoríme trvalé spojenie s našou dušou. Pozrieme sa na otázku dôvernej blízkosti vs. izolácie. Príjmeme svoju vnútornú dualitu vrátane aspektu anima a animy. Pripravíme sa na vonkajší prejav dôvernosti, na zdravý milenecký vzťah v bežnej realite života. Pozrieme sa na naše strachy a ich zdroje v rodinných konšteláciách. Spojíme sa s našou vnútornou ženou. Urobíme svadbu vnútorného muža a vnútornej ženy. Spoznáme význam dávania a prijímania a naučíme sa ich dať do rovnováhy.

Téma 5

Spev duše

Odpovieme si na otázky produktivity vs. stagnácie a realizácie snov. Naučíme sa získavať energiu pre naše sny a odkiaľ sny pochádzajú. Roztancujeme našu ženskosť. Objasníme a pochopíme význam choroby pre naše telo. Zameriame sa na liečenie závislosti cez vzorce správania. Pozrieme sa, či nám nespútava ruky falošná morálka. Otvorením emócií duše a tela sa otvoríme takej budúcnosti, po akej túžime. Odhalíme vaše nočné mory a dáme ich do zabudnutia.

Téma 6

Otvorenie jasnozrivosti

Vstúpime do kontaktu so svojou vlastnou energiou. Pozrieme sa na otázku integrity vs. beznádeje. Naučíme sa sústrediť na naše vyššie ja. Skultivujeme našu energiu. Uvedomíme si naše energetické spojenia. Nájdeme miesto, kde uviazla vaša duša. Pozrieme sa na to, ako sceliť váš profesionálny život. Vstúpime do stavu celistvosti a jednoty, ktoré nám všetkým umožnili zmeniť deštruktívne správanie voči životnému prostrediu a voči celému kolektívnemu bytiu.

Téma 7

Cesta k majstrovstvu

Precítime lásku nebies a univerza vo svojom vnútri. Otvoríme sa všetkým možnostiam, hlbokému liečeniu, zázrakom a radostným prejavom lásky. Spojíme sa s univerzálnou láskou v sebe, so svojím telom, s Matkou Zemou a živlami. Ukážem si liečenie predkov a spojíme sa s ich silou. Naučíme sa prenášať energiu i silno, múdro a účinne milovať. Na tomto seminári spojíme všetky cesty k návratu našej jasnosti a múdrosti.

Téma 8

Cesta k jednote

Skončíme so všetkým, čo v našom živote nefungovalo. S konečnou platnosťou sa zbavíme všetkých závislostí a nefungujúcich systémov presvedčení. V tomto poslednom cykle sa rozlúčime s naším starým Ja. Budeme svedkami zrodu Venuše. Oslávime naše nové JA. Identifikujeme sa s nekonečnou podstatou Univerza a nájdeme odvahu prijať smrteľnosť tela a ega.

„Rozlúčte sa so starým ja a staňte sa Venušou“

Termíny seminárov

Táňa Lužáková

„Prvýkrát som prišla keď som mala 15-16 rokov. Bola som v puberte a mame robila vrásky, asi preto ma vzala. Veľa ma naučili, zocelili, dávali mi vždy druhý pohľad. Po 10 rokoch, rodinných konšteláciach, aj po Venušiach už nepociťujem potrebu kurzy navštevovať tak často ako predtým. So svojím životom som absolútne spokojná a príbehy iných ľudí sa opakujú, takže som rada, že Mária vymýšľa a napreduje s novými spôsobmi.“

Kamila Krčmáriková

„Sama som dlho konštelácie odmietala, často dehonestovala, ale keď som prišla prvýkrát, už som bola vtiahnutá. Bola to sila. Postupne mi to začalo dávať zmysel. Situácie aj ľudia mi zrazu dávali zmysel, začala som chápať prečo robia to čo robia. Zmenil sa môj vzťah ku mne samej aj k druhým. Venuša bol ešte silnejší zážitok. Pochopila som, že sa nemusím hrať na silnú.“

Daniela Slezáková

„Rodinné konštelácie dávajú možnosť pozrieť sa na problém z inej perspektívy. Mne sa po konšteláciách zmenil vzťah s rodičmi, ale aj samej k sebe, nadobudla som pocit sebadôvery, sebalásky a slobody. Na ženských konšteláciách sa pomocou konštelácií a rôznych cvičení učia ženy byť ženami. Búrajú sa tu dogmatické predstavy o tom čo by ženy mali a čo nie. Na transformačných kľúčoch sa rieši vždy jedna téma (problém), ktorá sa podrobne prejde. Dostaneme návod ako situáciu uchopiť a tým ju vedome s pochopením a nadhľadom prejsť.“