banner

Organizačné konštelácie

Účinná technika, ktorá spočíva v priestorovom postavení modelu štruktúry systému organizácie. Odkrýva skryté dynamiky organizácie, ktoré ovplyvňujú prosperitu, produktivitu a vzťahy.

Konštelácie patria medzi moderné a efektívne techniky individuálneho poradenstva. Rýchlo sa šíria predovšetkým v odboroch zameraných na rozvoj osobnosti, pretože sa orientujú na klienta a na nájdenie jeho cesty pri riešení problémov.

Táto pokroková analytická metóda sa stala v 90. rokoch hitom v Nemecku a postupne prechádza do ďalších ekonomicky rozvinutých krajín sveta. Konštelácie podľa Berta Hellingera sa zaradili medzi progresívne a obľúbené metódy nielen v manažérskej praxi.

V konštelačnej metóde ide, rovnako ako u sociometrie, o zistenie vzťahov medzi jednotlivými členmi skupiny. V procese rozostavania vstupujú okrem živých elementov (zamestnanec, šéf, zákazník, majiteľ, daňový úradník) aj neživé prvky (peniaze,  konkurencia, vízia, kvalita, legislatíva, daňový úrad).

Účastník konštelačnej metódy, ktorý nahliadol do pravidiel a zákonitosti nevedomia systému, dostáva vhľad do tejto podprahovej dimenzie. Po absolvovaní seminára dokáže cielenejšie komunikovať a efektívnejším spôsobom využívať svoje zručnosti, vedomosti a kompetencie. Výsledný komunikačný efekt sa prejaví v pracovnom procese, kde môže uplatňovať synergický efekt – bude pracovať menej, ale s vyšším pracovným efektom.

Pre koho sú organizačné konštelácie určené?

 • Majitelia firiem, riadiaci pracovníci, manažéri
 • Kouči, pedagógovia, ktorí hľadajú riešenie v organizačnom systéme
 • Manažéri na každom stupni riadenia, ktorí majú podriadených
 • Riadiaci pracovníci
 • Lídri
 • Obchodní reprezentanti
 • Marketingoví pracovníci
 • Zakladatelia, riaditelia, konatelia nadácií, športových klubov, cechov, ziskových i neziskových organizácií.

Konštelácie vytvárajú synergiu medzi

IQ

Inteligenciou

EQ

Emocionalitou

SQ

Spiritualitou

Cieľ

 • Nájdenie skrytých dynamík v zložitom systéme firmy, ktoré ovplyvňujú prosperitu, produktivitu a vzťahy vo firme.

Priebeh

 • zážitkovým spôsobom postavíme sociogram vašej firmy či pracovného kolektívu

Efektivita

 • Objasňuje príčiny problémov.
 • Okamžite hľadá vhodné a efektívne riešenia.
 • Zvyšuje prosperitu a produktivitu firmy

„Pracujte efektívnejšie a bez námahy“

Termíny seminárov

Andrej Mažáry

„Pre mňa sú konštelácie riešením, kde ani rozum ani emócie už nevedie čo s tým. Dokonca viem povedať, že vedia priniesť poznanie a riešenia, na ktoré je psychológia prikrátka. Páči sa mi forma, akou Korčekovci vedú konštelácie. Ich prístup je empatický a rázny zároveň. Vedia povzbudiť a nasmerovať.”

Igor Krčmárik

„Poznám aj iných „konštelatórov“, no nikto ma nezaujal tak, ako Korčekovci. Ich profesionálny prístup je z môjho pohľadu jedinečný. Roky skúseností, osobitý pristup, ale hlavne zámer, s akým to robia je citeľný. Celý konštalačný deň je príjemný, uvoľnený a láskyplný. Žiadny klient nezostane konštalačne nedoriešený.”

Radoslav Danyi

„Zažil som rôzne konštelácie s inými lektormi, ale konštelácie Korčekovcov sú pre mňa tie najlepšie. Páči sa mi ako ich Korčekovci vedú, ako idú do hĺbky rodinnej línie, ako vedia identifikovať problém a hlavne ako daný problém riešiť a odblokovať.”