„Luciferov efekt“

„Luciferov efekt“

je názov knihy od známeho amerického psychológa Philipa Zimbarda. Opísal silu role do ktorej človek vstupuje i silu autorít, ktorými sa necháva ovplyvňovať.  Vybral náhodných dobrovoľníkov a rozdelil ich na dve skupiny, skupinu dozorcov a skupinu väzňov – trestancov. Dobrovoľníci tak rýchlo vstúpili do vybranej role, že niektorí zo skupiny väzňov potrebovali  v priebehu pár dní psychiatrické vyšetrenia a pokus bol zastavený.  Filmové spracovanie nesie názov  „Stanfordský väzenský experiment“ (2015).

„Odpojený muž“ je ďalší z hitov osemdesiatšesť ročného Zimbarda. Téma je jednoznačná, kde sa stratila mužnosť, mužskosť, mužská sila … Autor ponúka rozsiahly výskum nielen z amerického prostredia, ale z rôznych kútov sveta. Sociálne siete, pornografia, počítačové hry, vplyvy matky, školy, výchovy, sila autority, sila skupiny, pozitívna diskriminácia, genderove plusy i mínusy, feminizmus, emancipačné hnutia, nedostatok mužov v školstve ponúkajú náhľad na túto aktuálnu problematiku.

Sú to témy akoby vystrihnuté z konštelačnej práce a potvrdzujú naše skúsenosti. Pridáme k tomu existenciálnu prázdnotu, chýbajúci hodnotový systém, pocit zodpovednosti, poznanie  životného poslania, vízia, nedostatok lásky, uznanie, pocit bezpečnosti a rodinné zázemie. Pesimizmus však nie je namieste. Bod zlomu dáva reálnu voľbu zmeny pre jednotlivca i spoločnosť.  Zimbardo nielen analyzuje ale predkladá možnosti pre zmenu. Prioritní sú samotní muži, ale pomôcť môžu otcovia, matky, sestry, priateľky, spoločnosť, učitelia, zábavný priemysel, médiá….

A my máme podnety a témy na konštelačné semináre. Jedna z nich je pochopenie mužskej duše  a nájdenie „Zapojeného“ muža.

No Comments

Post a Comment