november 2022

ODPORÚČANÁ  LITERATÚRA S KONŠTELAČNÝM ZAMERANÍM

BAUER, E. Astrologická rodinná terapie. Olomouc, Fontána, 2008.BAUER, E. Síla předků. Olomouc, Fontána, 2002.BIDDUPLH, S. Kniha o mužství. Praha, Portál, 2011.BIDDUPLH, S. Mužství,  jak zvládnout všechny mužské role. Praha, Portál, 2007.BÍLÝ, J. Kruh mužů. Praha, Synergie Publishing SE, 2012.BÍLÝ, J. Růže pro Plúta. Praha, Maitrea, 2011.BÍLÝ,...